سیستم پیل سوختی متصل به شبکه (On Grid)

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

سوخت پیشنهادی برای بیش­تر پیل­‌های سوختی هیدروژن می­‌باشد. اما هیدروژن به صورت آماده وجود ندارد. بنابراین پیل­‌های سوختی برای کاربردهای عملی به گونه‌ای طراحی شده­‌اند که با سوخت هیدروکربن نیز کار کنند. این قابلیت، به یک سیستم پردازش سوخت نیاز دارد که د...