۱۰
فروردین
انجام پروژه جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع با گمز

انجام پروژه جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع با گمز

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این قسمت یک مقاله در زمینه جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع با عنوانOptimal  allocation  of  capacitors  in  radial/mesh  distribution  systems using  mixed  integer  nonlinear  programming  approach با استفاده از نرم افزار گمز شبیه سازی شده است.۰۹
فروردین
انجام پروژه گمز، تاثیر محدودیت توان راکتیو بر حداکثر بارپذیری سیستم

انجام پروژه گمز، تاثیر محدودیت توان راکتیو بر حداکثر بارپذیری سیستم

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این پروژه، مقاله Effect of Reactive Power Limit Modeling on Maximum System Loading and Active and Reactive Power Markets با استفاده از نرم افزار متلب و گمز GAMS شبیه سازی شده است. در این مقاله سعی بر آن است که اثر محدودیت های مختلف سیستم را بر روی م...ابزار وبمستر

ابزار وبمستر