انجام پروژه و پایان نامه مدلسازی مدل کامل ژنراتور سنکرون (مرتبه 9)

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

باتوجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی نیاز به منابع تولید این انرژی روز به روز افزایش می‌یابد. در این بین ژنراتور های سنکرون که بیشتر تولید این انرژیی را برعهده دارند پر اهمیت تر می‌شوند. رفتار الکتریکی و الکترومکانیکی بیشتر این ماشین های سنکر...