انجام پروژه کنترل آونگ معکوس (پاندول معکوس) با PID

 مطالب علمی آموزشی » کنترل

سیستم آونگ معکوس (Inverted Pendulum) یکی از سیستم‌های اولیه در مبحث آموزش کنترل است. ساختار یک پاندول معکوس در شکل زیر نشان داده شده است. [سیستم پاندول ...