دانلود کتاب مبدل‌های قدرت DC/DC از نوع PWM

 دانلود کتاب و جزوه » قدرت

کتاب Pulse-width Modulated DC–DC Power Converters یک منبع بسیار مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته برق گرایش الکترونیک قدرت است. سرفصل‌های این کتاب به قرار زی...