آموزش نرم افزار PSPICE

 پروژه‌های آماده برق » pspice

Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis_ _یا بطور خلاصه SPICE_ _نرم افزاری قدرتمند برای شبیه سازی مدارهای مختلف آنالوگ و دیجیتال می باشد. ویرایشهای مختلف این نرم افزار ابزار مناسبی در اختیار مهندسین برق امروزی است. دو نسخه معروف آن شامل PSP...