جزوه الکترونیک 1 دانشگاه تهران

 دانلود کتاب و جزوه » الکترونیک

سرفصل های جزوه درس الکترونیک 1 دانشگاه تهران تاریخچه علم الکترونیک از آغاز قرن بیستم تکنیک بوت استراپینگ و مثال  ساختمان ترانزیستور دوقطبی (BJT) قضیه میلر و کاربرد آن در مدار های ترانزیستوری  کلکتور مشترک  مدل سیگنال بزرگ  مقایسه تقویت کننده های...