انجام پروژه گمز، تاثیر محدودیت توان راکتیو بر حداکثر بارپذیری سیستم

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این پروژه، مقاله Effect of Reactive Power Limit Modeling on Maximum System Loading and Active and Reactive Power Markets با استفاده از نرم افزار متلب و گمز GAMS شبیه سازی شده است. در این مقاله سعی بر آن است که اثر محدودیت های مختلف سیستم را بر روی م...