دانلود آموزش هومر (HOMER) + دانلود نرم افزار

 دانلود کتاب و جزوه » آموزش نرم افزار

نرم افزار هومر (HOMER) یا همان مدلسازی بهینه توانُ وظیفه ساده سازی ارزیابی طراحی‌های سیستم قدرت در حالت‌های متصل به شبکه و جدا از شبکه را دارد. در نگام طراحی سیستم قدرت، درباره نحوه طراحی آن می‌توان تصمیمات مختلفی گرفت از جمله نوع و سایز عناصر تولید کن...