۱۶
دی
انجام پروژه نوسانات پیچشی ژنراتور سنکرون

انجام پروژه نوسانات پیچشی ژنراتور سنکرون

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در محاسبات کلی که در یک ماشین در نظر گرفته می شود روتور با گاورنر وقسمت های دیگر یک ماشین سنکرون به عنوان یک جسم واحد در نظر گرفته می شود. این کار در حالت کلی اشتباه می باشد چون هرکدام از اجسامی که روی شفت روتور هستند و می توانند جمعا طولی بیشتر از 50 ...۱۴
دی
انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3 با متلب MATLAB

انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3 با متلب MATLAB

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

مدل مرتبه 6 ژنراتور سنکرون با وجود ساده تر شدن نسبت به مدل کامل ژنراتور سنکرون، شامل 6 معادله دیفرانسیل است که برای یک سیستم شامل چندین ژنراتور و خطوط انتقال این مدل منجر به ایجاد یک دستگاه معادلات دیفرانسیل همزمان با تعداد زیادی معادلات دیفرانسیل می گ...۱۴
دی
انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 6 با متلب MATLAB

انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 6 با متلب MATLAB

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در پست‌های قبلی درباره مدل کامل ژنراتور سنکرون و مدل مرتبه 3 هفرون فیلیپس صحبت شد. در ادامه به بررسی شبیه سازی مدل مرتبه 6 ژنراتور سنکرون می‌پردازیم. محققان در سالهای متمادی به دنبال مدلهای ساده ای برای پیش بینی رفتار دینامیکی ماشینهای الکتریکی به هنگا...۱۰
دی
انجام پروژه و پایان نامه مدلسازی مدل کامل ژنراتور سنکرون (مرتبه 9)

انجام پروژه و پایان نامه مدلسازی مدل کامل ژنراتور سنکرون (مرتبه 9)

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

باتوجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی نیاز به منابع تولید این انرژی روز به روز افزایش می‌یابد. در این بین ژنراتور های سنکرون که بیشتر تولید این انرژیی را برعهده دارند پر اهمیت تر می‌شوند. رفتار الکتریکی و الکترومکانیکی بیشتر این ماشین های سنکر...۰۸
دی
انجام پروژه طراحی PSS برای سیستم تک ماشینه

انجام پروژه طراحی PSS برای سیستم تک ماشینه

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در سیستم های بزرگ قدرت در اثر تقابل بین واحد های مختلف یک سری نوسانات فرکانس پایین به وجود می‌آید. که این نوسانات فرکانس پایین یا بعد از یک مدت طولانی میرا می شوند یا این نوسانات بعد از گذشت زمان دامنه نوسانات آنها افزایش می‌یابد و باعث مشکلات جبران نا...۰۸
دی
انجام پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس ژنراتور سنکرون

انجام پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس ژنراتور سنکرون

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

سیستم ژنراتور متصل به باس بینهایت از طریق یک خط کوتاه و متصل به یک بار محلی در شکل زیر آمده است. [ژنراتور سنکرون متصل به شین بی...ابزار وبمستر

ابزار وبمستر