دانلود آموزش دیگسایلنت (Digsilent)

 دانلود کتاب و جزوه » آموزش نرم افزار

در بخش اول این فایل آموزشی کلیاتی از اصول مدلسازی شبکه، مدلسازی اجزای شبکه، اصول محاسبات پخش بار، چگونگی محاسبات پخش بار و همچنین کلیات محاسبات اتصال کوتاه ذکر گردیده است. در بخش دوم آموزش گام به گام و دستورالعمل شروع به کار یکی از قدرتمندترین ابزارهای...