۰۳
دی
مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ متحرک

مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ متحرک

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این قسمت کنترل پایداری خودرو برقی هیبرید چهار چرخ محـرک توسـط تکنولـوژی مبتنـی بـرتقسیم گشتاور و تکنولوژی مبتنی بر ترمز دنبال مـی‌شـود. روش هـای مبنتـی بـر ترمـز کـه اساسـاً استراتژی‌های مانور ترمز می‌باشند از کنترل اکتیو ترمز هر چرخ به طور مجزا است...۲۲
مهر
انجام پروژه و پایان نامه برق قدرت

انجام پروژه و پایان نامه برق قدرت

 لیست موضوعات پروژه و پایان نامه » پروژه

انجام پروژه ها و پایان نامه برق قدرت توسط دانشجویان برتر دانشگاه های تهران، اصفهان و تبریز پذیرفته می‌شود. لینک‌های ارتباطی گروه مشاورین ولتا گروه مشاورین ولتا VOLTAMOSHAVER@YAHOO.COM VOLTAMOSHAVER@GMAIL.COM Tel: 09374...ابزار وبمستر

ابزار وبمستر