۰۶
آبان
تخمین سرعت درایو موتور القایی Sensorless

تخمین سرعت درایو موتور القایی Sensorless

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

چندین روش برای تخمین سرعت داریو موتورهای القایی بدون سنسور وجود دارد، در رفرنس 1 مطالعه جامعی از روش فنی تخمین سرعت های مختلف و معایب و خوبی های این روش و نیز روش تخمین سرعت رتور اماده و قابل استفاده می باشد.برخی از این روش ها از یک اثر طبیعی غیر ایده ...۰۶
آبان
مدلسازی و شبیه‌سازی درایو کنترل مستقیم گشتاور DTC موتور القایی

مدلسازی و شبیه‌سازی درایو کنترل مستقیم گشتاور DTC موتور القایی

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

کنترل مستقیم براساس تکنیک ولت/هرتز ثابت، روش کنترل سرعت آسان برای درایوهای موتور القایی بود. این روش از شار استاتور و خطای گشتاور برای تولید ولتاژ استاتور و فرکانس مرجع برای کنترل کردن موتور القایی استفاده می‌کند. پیچیدگی‌های محاسبات ولتاژ مرجع استاتور...ابزار وبمستر

ابزار وبمستر