آموزش شبیه سازی مبدل dc/dc بوست با متلب

 لیست موضوعات پروژه و پایان نامه » پروژه

مبدل dc/dc بوست جهت افزایش سطح ولتاژ dc مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی این مبدل یک سلف قرار داده شده است تا در هنگام وصل شده کلید، انرژی را در خود ذخیره کند و پس از قطع کلید انرژی ذخیره شده را به بار منتقل نماید. همچنین این سلف برای صاف نمودن جریان و...