شبیه سازی ردیابی حداکثر توان MPPT به روش هدایتی افزایشی Incremental Conductance

شبیه سازی ردیابی حداکثر توان MPPT به روش هدایتی افزایشی Incremental Conductance

در این پروژه روش ردیابی حداکثر توان MPPT بر روی یک آرایه خورشیدی به روش هدایتی افزایشی Incremental Conductance با سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. 

جهت مطالعه بیشتر در زمینه مدلسازی آرایه خورشیدی و روش ردیابی حداکثر توان اغتشاش و مشاهده می‌توانید بر روی لینک‌های مربوطه کلیک کنید. بر خلاف روش اغتشاش و مشاهده که بر مبنای مقایسه توان در لحظات مختلف می‌باشد، روش ردیابی حداکثر توان هدایتی افزایشی بر مبنای مشاهده منحنی توان-ولتاژ PV می‌باشد. این روش در سال 1993 و به منظور جبران برخی ضعف‌های روش اغتشاش و مشاهده ارائه شد. روش MPPT هدایتی افزایشی یا IC تلاش  می‌کند تا زمان ردیابی ماکزیمم توان را کاهش داده و انرژی بیشتری در حالت تغییرات شدید تابش خورشید تولید کند. نقطه ماکزیمم توان می‌تواند با استفاده از رابطه بین dI/dV و I/V- محاسبه شود. اگر dP/dV منفی باشد پس نقطه ماکزیمم توان در سمت راست نقطه کار فعلی قرار دارد و اگر dP/dV مثبت باشد، نقطه ماکزیمم توان در سمت چی نقطه کار فعلی قرار دارد. فلوچارت روش Incremental Conductance در شکل زیر مشاهده می‌شود.

فلوچارت روش هدایتی افزایشی

رابطه کلی روش هدایتی افزایشی بصورت زیر است.

رابطه MPPT هدایتی افزایشی

اگر نقطه ماکزیمم توان در سمت راست منحنی توان-ولتاژ PV باشد، dI/dV کوچکتر از I/V- خواهد بود، در نتیجه برای دستیابی به نقطه ماکزیمم توان مقدار ولتاژ PV باید افزایش یابد. از روش MPPT هدایتی افزایشی می‌توان برای حصول ماکزیمم توان، افزایش بازده سیستم فتوولتاییک، کاهش تلفات و هزینه سیستم استفاده کرد. در این روش نوسانات توان حول نقطه ماکزیمم توان کاهش می‌یابد در حالی که پیچیدگی سیستم افزایش یافته است. سیستم شبیه سازی شده آرایه خورشیدی و مبدل dc/dc بوست و MPPT به روش هدایتی افزایشی در شکل زیر نشان داده شده است.

شبیه سازی فتوولتاییک سیمولینک متلب

بلوک MPPT به روش ردیابی حداکثر توان شبیه سازی شده در سیمولینک متلب نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

MPPT هدایتی افزایشی متلب

انجام پروژه و پایان نامه PV و ردیابی حداکثر توان MPPT در سیستم فتوولتاییک

voltamoshaver@gmail.com

09374305423


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر