انجام پروژه کاهش THD اینورتر چندسطحی با شبکه عصبی ANN

انجام پروژه کاهش THD اینورتر چندسطحی با شبکه عصبی ANN

پس از محاسبه زوایای کلیدزنی اینورتر چندسطحی با روش نیوتن رافسون (جهت مطالعه بیشتر کنترل اینورتر چندسطحی با روش SHE کلیک شود)، اکنون می‌توان از این دسته زوایا به ازای ضرایب مدولاسیون مختلف به عنوان داده های ورودی برای آموزش شبکه عصبی (ANN) استفاده کرد. ساختار شبکه عصبی مورد استفاده بصورت شکل زیر است.

ساختار شبکه عصبی

این شبکه عصبی از دو لایه میانی با 10 و 5 نرون غیر خطی تشکیل شده است. لایه خروجی هم دارای 5 نرون خطی می‌باشد. در این ساختار هم شاخص مدولاسیون به عنوان ورودی و زوایای کلیدزنی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده‌اند. برای آموزش شبکه عصبی در این ساختار از روش پس انتشار خطای انعطاف پذیر (Back Propagation) استفاده شده است. بدین منظور از دستور Trainrp استفاده می‌شود. زوایای کلیدزنی بدست آمده با این روش در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

زوایای کلیدزنی بدست آمده با شبکه عصبی

در شکل بالا زاویه 1θ با رنگ قرمز، زاویه 2θ با رنگ آبی، زاویه 3θ با رنگ سبز، زاویه 4θ با رنگ زرد و زاویه 5θ با رنگ سیاه نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که برای تمامی شاخص‌های مدولاسیون بین 43/0 تا 85/0، جواب‌های مناسب بدست آمده است و ترتیب زوایا رعایت شده است. نمودار THD برای اینورتر 11 سطحه با این روش در شکل زیر نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که در این حالت برای کل بازه 43/0 تا 85/0 جواب‌های قابل قبولی بدست آمده است و همواره میزان THD ولتاژ فاز به فاز اینورتر 11 سطحه سه فاز کمتر از 10 درصد خواهد شد.

THD اینورتر چندسطحی در ضرایب مدولاسیون مختلف

سفارش انجام پروژه و پایان نامه برق، انجام پروژه و پایان نامه کاهش THD در اینورترهای چندسطحی با شبکه عصبی ANN

voltamoshaver@gmail.com

09374305423


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر