انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3 با متلب MATLAB

انجام پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3 با متلب MATLAB

مدل مرتبه 6 ژنراتور سنکرون با وجود ساده تر شدن نسبت به مدل کامل ژنراتور سنکرون، شامل 6 معادله دیفرانسیل است که برای یک سیستم شامل چندین ژنراتور و خطوط انتقال این مدل منجر به ایجاد یک دستگاه معادلات دیفرانسیل همزمان با تعداد زیادی معادلات دیفرانسیل می گردد. از این رو در بحث پایداری سیستم قدرت می توان از مدل ساده تری استفاده کرد. مدل درجه سوم ماشین بر مبنای اصل بقای شار توسعه یافت.

در ماشین سنکرون سیم پیچ تحریک دارای ثابت زمانی بالایی می باشد و لذا در هنگام بروز تغییرات ناگهانی شار آن به طور ناگهانی تغییر نمی کند و در سیکل های اول بروز تغییرات می توان شار سیم پیچ تحریک را ثابت در نظر گرفت. از طرفی در بررسی پایداری گذرا که هدف بررسی تغییرات فرکانس پایین است می توان فرض کرد سیم پیچهای استاتور سریع و بدون هیچ دینامیکی به حالت نهایی خود می رسند. همچنین در سیم پیچی های استاتور می توان از مقاومت های استاتور که بسیار کوچکند صرفنظر کرد. به این ترتیب معادلات استاتور به صورت دو معادله جبری خواهند شد.

همچنین برای سادگی می توان از سیم پیچ های میرا کننده صرفنظر کرد. در واقع با این کار به نوعی در استفاده های بعدی از این مدل برای طراحی پایدار ساز سیستم قدرت و یا به دست آوردن زمان بحرانی رفع خطا نوعی محافظه کاری صورت می پذیرد و لذا صرفنظر از سیم پیچ های دمپر اثر منفی در نتایج مدل ندارد. با این حال از آنجا که سیم پیچ تحریک دارای ثابت زمانی کندی است از دینامیک آن در مطالعات پایداری نمی توان صرفنظر کرد و لذا مدل ماشین شامل معادله دینامیکی تحریک و 2 معادله مکانیکی خواهد شد که شبیه سازی را به مراتب از دو مدل قبلی راحت تر خواهد ساخت. هدف شبیه سازی مدل مرتبه 3 ژنراتور سنکرون در پی وقوع اتصال کوتاه در پایانه ژنراتور می باشد.

سفارش انجام پایان نامه و انجام پروژه دانشجویی برق قدرت در زمینه مدلسازی و شبیه سازی ژنراتور سنکرون با متلب:

voltamoshaver@gmail.com

09374305423

در ادامه تعدادی از خروجی‌های شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3 با متلب آورده شده است.

نتایج شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3

شبیه سازی ژنراتور سنکرون مرتبه 3

ژنراتور سنکرون مرتبه 3


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر