انجام پروژه طراحی کنترل کننده بهینه برای پایداری سیستم قدرت

انجام پروژه طراحی کنترل کننده بهینه برای پایداری سیستم قدرت

در مباحث کنترلی معمولاً عملکرد مطلوب یک سیستم با معیارهایی مانند: میزان فراجهش، زمان نشست، خطای حالت ماندگار و ... اندازه گیری می شود. در کنترل مدرن می توان مطلوبیت عملکرد سیستم را به طور کمی بیان نمود. به این منظور از شاخص های عملکردکه عموماً توابعی انتگرالی هستند می توان استفاده کرد. ازجمله این شاخص های عملکرد انتگرال مربع خطا (ISE) و انتگرال قدر مطلق خطا (IAE) می باشند. سیستمی که بتواند این شاخص ها رامینیمم کند «سیستم کنترل بهینه» نامیده می شود. در واقع این سیستمها با فیدبک گرفتن از متغیرهای حالت سیستم و ایجاد کنترل ورودی سیستم بر مبنای آنها می توانند قطب‌های سیستم را به محل دلخواه منتقل کنند.

در سیستم های قدرت برای طراحی یکLOC مناسب شاخص اجرای سیستم را به صورت زیر در نظر می گیرند.

در این رابطه ماتریس Q راماتریس وزن دهی متغییر های حالت گویند وR نیز کنترل پیشنهادی می باشد،که معمولا این دو ماتریس به صورت قطری انتخاب می شوند تا محاسبات آسان گردد. حال کنترل بهینه، مطلوب کنترلی می باشد که بتواند تابع عملکرد اجرای را به شرط داده شده می نیمم کند.یکی از روش های که برای این منظور استفاده می شود تشکیل  تابع همیلتونین وتعریف بردار CO-state می باشد.

حال طبق قضایای کنترل بهینه برای بهینه کردن این تابع باید:

برای پیدا کردن LOC مناسب لازم است که بردار λمناسب پیدا شود برای این منظور ماتریس λ به صورت ماتریس KX در نظر بگیریم .که در این رابطه ماتریس مربعی  K را ماتریس ریکاتی می گویند. پس برای پیدا کردن λ باید ابتدا ماتریس K را پیدا کنیم.در حالت کلی ماتریس K تابعی از زمان می باشد.پس با مشتق گیری از آن و جاگذاری آن در معادلاتی که از تابع همیلتونین به دست آوردیم خواهیم داشت:

به معادله بالا معادله دیفرانسیلی غیر خطی ریکاتی می گویند. با بدست آوردن ماتریس K از حل معادله بالا طراحی کنترل کننده بهینه کامل می‌شود.

شکل بالا تغییرات رابرای دو ماتریس Q1و Q2نشان می دهد. با توجه به شکل می توان فهمید که چون در ماتریس Q2 برای دو متغییر حالت زاویه و سرعت دو مقدار وزنی بزرگتر نسبت به ماتریس Q1 در نظر گرفته شده است مقادیر ویژه سیستم در حالت دوم بیشتر به چپ شیفت داده شده ودر نتیجه تغییرات سریعتر میراشده است.

به منظور سفارش انجام پروژه و پایان نامه کنترل بهینه، طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بی‌نهایت، حل معادله ریکاتی در کنترل بهینه، انتگرال مربع خطا و طراحی کنترل کننده LOC با ایمیل و شماره تماس زیر با ما در ارتباط باشید.

voltamoshaver@gmail.com

09374305423


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر