انجام پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس ژنراتور سنکرون

انجام پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس ژنراتور سنکرون

سیستم ژنراتور متصل به باس بینهایت از طریق یک خط کوتاه و متصل به یک بار محلی در شکل زیر آمده است.

ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت

به دلیل اینکه این نوسانات دارای فرکانس‌های بسیار پایینی می باشند می توان در محاسبات مدل ژنراتور سنکرون از حالت گذرای سیم پیچی های استاتور که دارای فرکانس نوسانات شبکه می باشند صرفه نظر کرد. همچنین باز هم به دلیل پایین بودن فرکانس نوسانات میزان جریانی که در میله های دمپر ایجاد می شود ناچیز است ومی توان از آن صرفه نظر کرد.پس مدلی کهمی توان برای ژنراتور به کار برد مدل خطی مرتبه سه می باشد. معادلات حالت ژنراتور سنکرون مرتبه سه در ماتریس زیر آورده شده است.

ماتریس حالت ژنراتور سنکرون

شکل زیر بلوک دیاگرام مربوط به معادلات ژنراتور سنکرون متصل به شین بی‌نهایت را نشان می‌دهد.

بلوک دیاگرام مدل هفرون فیلیپس

با توجه به شکل بالا ومعادله گشتاور الکترومغناطیسی ومعادلات مکانیکی می توان نشان داد که معادله گشتاور الکترومغناطیسی دارای دو مولفه که یکی  در جهت Δδ ودیگری نیز در جهت Δωr می باشد. گشتاوری که در جهت Δωr باشد را گشتاور میرا کنند و گشتاوری که در جهت Δδ باشد را گشتاور سنکرون کننده گویند. همچنین مدل گاورنر و تحریک نیز در این دیاگرام اعمال شده است.

جهت سفارش انجام پروژه و پایان نامه برق قدرت در زمینه مدلسازی ژنراتور سنکرون، مدل ژنراتور متصل به شین بی‌نهایت، محاسبه ضرایب k مدل هفرون فیلیپس، مدلسازی سیستم تحریک، گاورنر و AVR، مدل هفرون فیلیپس ژنراتور سنکرون و محاسبه گشتاور سنکرون کننده و میراکننده می‌توانید از ایمیل و یا شماره تماس زیر استفاده کنید.

voltamoshaver@gmail.com

09374305423

گروه مشاورین ولتا


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر