مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ متحرک

مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ متحرک

در این قسمت کنترل پایداری خودرو برقی هیبرید چهار چرخ محـرک توسـط تکنولـوژی مبتنـی بـرتقسیم گشتاور و تکنولوژی مبتنی بر ترمز دنبال مـی‌شـود. روش هـای مبنتـی بـر ترمـز کـه اساسـاً استراتژی‌های مانور ترمز می‌باشند از کنترل اکتیو ترمز هر چرخ به طور مجزا استفاده مـی‌کننـد. در مقایسه با استراتژی‌های مبتنی بر ترمز، استراتژی‌های مبتنی بر گشـتاور، پایـداری را بـا تغییـر دادن تقسیم گشتاور کشش از طریق سیستم انتقال قدرت بـرای سـاختن یـک آفسـت انحـراف لحظـه ای، مشخص می‌کنند.

کاربردهای سیستم‌های پایداری خودرو که از روش‌های مبتنی بر ترمز اسـتفاده مـی‌کننـد گسـترش یافته است. زمانی که یک خودرو با شرایط جاده‌ای نامعین (جاده با ضریب اصطکاک متغیر) روبـرو می‌شود، زاویه‌های لغزش تایر و به دنبال آن زاویه لغزش خودرو سریعاً افزایش می‌یابند که باعث می‌شوند خودرو از نظر فیزیکی به محدودیت‌های چسبندگی خود بین تایرها و جاده برسد. از آنجایی که بسیاری از رانندگان چنین شرایطی را تجربه نکرده‌اند، کنترل خودرو را از دست خواهند داد. سیستم پایداری خودرو مبتنی بر ترمز ، وضعیت خودرو را با استفاده از کنترل ترمزی اکتیو هر چـرخ، به منظور قابل پیشبینی بودن کنترل می‌کند، طوری که راننده مجدداً بتواند کنترل ماشین را بدست آورد. همانند تکنولوژی‌های مبتنی بر ترمز، سیستم‌های پایداری خودرو مثـل ایجـاد آفسـت انحـراف لحظه‌ای با استفاده از کنترل نیروی ترمز هر چرخ و همچنین کنترل لغزش چرخ مبنتـی بـر تخمـین ضریب اصطکاک تایر جاده در این بخش بررسی می‌شوند. تکنولوژی مبنتی بر ترمز ثابـت کـرده است که در فراهم کردن امنیت ماشین، موثر است اما عیبی که دارد این است که سرعت خودرو بیش از خواسته راننده کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، امنیت خودرو توسـط کنتـرل گشـتاور بـا اسـتفاده ازسیستم تقسیم گشتاور (تزویج ویسکوز و تزویج الکترومغناطیس) به عنوان تکنولوژی مبنتـی بـر گشتاور، تعقیب می‌شود.

با این حال، روش مبنتی بر گشتاور دارای محدودیت‌هایی می‌باشد، از جمله اینکـه نمـی تواند گشـتاور مجزای هر چرخ را با دقت کنترل کند. بنابراین، یک سیستم افزایش امنیـت خـودرو بـه منظـور نیـاز امنیت و خواسته راننده مورد نیاز می‌باشد. همانطوری که در شکل زیر مشاهده می‌شود، در خودرو هیبرید برقی چهار چـرخ محـرک از دو موتور الکتریکی 10 کیلووات برای موتور جلویی و 20 کیلووات برای موتور عقبی استفاده می‌کند.

مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ

الگوریتم افزایش پایداری خودرو که از کنترل موتور استفاده می‌کند، مزیت‌هایی چـون پاسـخ سـریع، بازیافت انرژی ترمزی و غیره، دارد. با این حال، از آنجایی کـه چـرخ هـای چـپ و راسـت توسـط گشتاور و تولیدی از موتور یکسان کنترل می‌شوند، افزایش پایداری فقط توسـط کنتـرل موتـور عقب، محدودیتی در برآورد آفست انحراف لحظه‌ای دارد. بنابراین، برا ی دسـتیابی بـه آفست انحراف لحظه‌ای مطلوب، یک سیستم توزیع نیروی ترمزی در هر چرخ مورد نیاز است. کنترل مستقیم انحراف لحظه‌ای، یکی از سیستمهای کنترل پیشرفته استفاده شده برای بهبود امنیت خودروها می‌باشد. تحت شرایطی، مرکز جرم خودرو ممکن است به واسطه سنگینی بار، بـه یک موقعیت ناخواسته منتقل شود که باعث می‌شود این چنین خودرویی بیشتر بچرخد. این بـه ایـن معنی می‌باشد که خودرو نیازمند انحراف لحظه‌ای اضافی برای بهبود امنیت خود مـی‌باشـد. سیسـتم خودرو یک سیستم پارامتر متغیر و وابسته به زمان می‌باشد که توسعه کنترلرها با توانایی‌هایی در حل این مشکلات را لازم میدارد.

جهت سفارش پروژه و پایان‌نامه در زمینه مدلسازی خودرو الکتریکی هیبریدی چهار چرخ به آدرس voltamoshaver@gmail.com  ایمیل بزنید و یا با شماره 09374305423 تماس بگیرید.


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر