دانلود کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک، نویسنده: کریگ

دانلود کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک، نویسنده: کریگ

نام کتاب : مکانیک و کنترل در رباتیک

زبان : فارسی

نویسنده : جان کریگ

مترجم : دکتر علی مقدادی ، مهندس فائزه میرفخرایی

تعداد صفحات : 570

قالب : PDF

فصول مختلف این کتاب برای دانشجویان کارشناسی مهندسی رباتیک  و دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، کنترل و مکانیک به عنوان مرجع اصلی در درس 3 واحدی رباتیک توسط اکثر اساتید تدریس می­شود. خواندن این کتاب علاوه بر دانشجویان فوق به  همه­ی افرادی که می­خواهند طراحی مکانیزم و کنترل در علم رباتیک را بصورت آکادمیک فرا بگیرند توصیه می­شود. گروه مشاورین ولتا این کتاب را بصورت رایگان در اختیار تمامی کاربران عزیز قرار می­دهد، امید است که مورد رضایت شما واقع شود.

فهرست مطالب مقدمه

 • زمینه
 • مکانیک و کنترل بازوهای مکانیکی ماهر
 • نمادگذاری

توصیف ها و تبدیلهای فضایی کلی

 • مقدمه
 • توصیفها : مکانها،جهتگیریها و چهارچوبها
 • نگاشتها : تغییر دادن توصیفها از چهارچوبی به چهارچوب دیگر
 • عملگرها: انتقالها،دورانها و تبدیلهای کلی
 • خلاصه تعبیرها
 • عملیات ریاضی در تبدیل کلی
 • معادله های تبدیل
 • مطالبی دیگر درباره نمایش جهتگیری
 • تبدیل بردهای آزاد
 • ملاحظات زمانی

سینماتیک بازوهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • توصیف رابط
 • توصیف اتصال رابط
 • قرارداد برای اتصال چهارچوبها به رابطها
 • سینمایک بازوهای مکانیکی ماهر
 • فضای کاراندازی فضای مفصلی و فضای دکارتی
 • مثالها : سینماتیک دو روبات صنعتی
 • چهارچوبهای با نامهای استاندارد
 • ابزار کجاست
 • ملاحظات محاسباتی

سینماتیک وارون بازوهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • حل پذیر بودن
 • نماد گذاری زیرفضای بازوی مکانیکی ماهر در حالت n<6
 • راه حل جبری از طریق تبدیل به چندجمله ای
 • روش حل پایپر برای سه محور تقاطع در یک نقطه
 • مثالهایی از سینماتیک وارون بازوهای مکانیکی ماهر
 • چهارچوبهای استاندارد
 • استفاده از زیربرنامه SOLVE برای بازوهای مکانیکی ماهر
 • دقت و تکرارپذیری
 • ملاحظات محاسباتی

ژاکوبیها ، سرعتها و نیروهای استاتیکی

 • مقدمه
 • نمادگذاری برای مکان و جهتگیری متغییر با زمان
 • سرعت خطی و دورانی اجسام صلب
 • مطالبی بیشتر درباره سرعت زاویه ای
 • حرکت رابطهای روبات
 • چگونگی اشاعه سرعت از رابطی به رابط دیگر
 • ژاکوبییها حالتهای تکین
 • نیروهای استاتیکی در بازوهای مکانیکی ماهر
 • ژاکوبیها در حوزه نیرو

دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • شتاب جسم صلب
 • توزیع جرم
 • معادله نیوتن معادله اویلر
 • محاسبات دینامیکی تکراری نیوتن اویلر
 • معادله های تکراری و معادله های به شکل بسته
 • مثالی از معادله های دینامیکی بسته
 • ساختار معادله های دینامیکی بازوی مکانیکی ماهر
 • روش لاگرانژ در بدست آورد معادله های دینامیکی بازوهای مکانیکی
 • به دست آوردن معادله های دینامیکی بازهای مکانیکی در فضای دکارتی
 • شمول اثرات جسم غیر صلب
 • شبیه سازی دینامیکی
 • ملاحظات محاسباتی

تولید مسیر

 • مقدمه
 • ملاحظات کلی درباره توصیف و تولید مسیر
 • روشهای فضای مفصلی
 • روشهای فضای دکارتی
 • مشکلات هندسی مسیرهای دکارتی
 • تولید مسیر در هنگام اجرای برنامه کامپیوتری
 • توصیف مسیر با زبان برنامه ریزی روبات
 • طرحریزی مسیر با استفاده از مدل دینامیکی
 • طرحریزی مسیرهای عاری از برخورد

طراحی مکانیزم بازوی مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • طراحی بر پایه عملیات خواسته شده از ربات
 • پیکربندی سینماتیکی
 • معیارهای کمی مشخصات فضای کاری
 • سازه های زنجیری زاید و بسته
 • روشهای کار اندازی
 • سختی و تغییر شکل خمشی
 • حس مکان
 • حس نیرو

کنترل خطی بازهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • کنترل مدار بسته و پسخوراند (فیدبک)
 • سیستمهای خطی درجه دوم
 • کنترل سیستمهای درجه دوم
 • تقسیم قانون کنترل
 • کنترل تعقیب مسیر
 • دفع اغتشاش
 • کنترل زمانی پیوسته و ناپیوسته(منقطع)
 • مدلسازی و کنترل یک مفصل تنها
 • ساختمان کنترل کننده یک روبات صنعتی

کنترل غیر خطی بازوهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • سیستمهای غیر خطی و متغییر با زمان
 • سیستمهای کنترل ورودی چند خروجی
 • کنترل بازوهای مکانیکی ماهر
 • ملاحظات عملی
 • سیستمهای کنترل روباتهای صنعتی امروزی
 • تحلیل پایداری لیاپونوف
 • سیستمهای کنترل مبتنی بر مختصات دکارتی
 • کنترل تطبیقی

کنترل نیرو در بازوهای مکانیکی ماهر

 • مقدمه
 • کاربرد روباتهای صنعتی در عملیات مونتاژ
 • چهارچوب اعمال کنترل در عملیات مقید شده جزئی
 • مسئله کنترل ترکیبی مکان نیرو
 • کنترل نیروی سیستم جرم و فنر
 • روش کنترل ترکیبی مکان نیرو
 • روشهای کنترل روباتهای صنعتی کنونی

سیستمها و زبانهای برنامه ریزی روباتها

 • مقدمه
 • سه شیوه برنامه ریزی ربات
 • کاربردی نمونه
 • شرایط بازم برای زبان برنامه ریزی روبات
 • کاربردی نمونه به سه زبان برنامه ریزی ربات
 • مسائل ویژه در زبانهای برنامه ریزی روبات

سیستمهای برنامه ریزی خارج از خط

 • مقدمه
 • مطالب اصلی در سیستمهای OLP
 • ایستگاه CIM
 • اتوماسیون عملیات فرعی در سیستمهای OLP
 • خلاصه

 

حجم : 10.3 مگابایت

پسورد : www.barghdl.ir

دانلود

voltamoshaver@gmail.com

09374305423


مطالب مرتبط...

1 نظر

 1. امیر رضاامیر رضا:

  ممنونم خیلی عالی بود، من دنبال حل مسائلشم به زبان فارسی اگه دارید لطفآ برام میلش کنید. خیلی واجب و عجله ای. ممنونم


ابزار وبمستر

ابزار وبمستر