مزایا و معایب تولید پراکنده DG

مزایا و معایب تولید پراکنده DG

مزایای تولید پراکنده

DG ریسک سرمایهگذاری (بخصوص در کشورهای خارجی که صاحبان DG ها میتوانند اشخاص حقیقی باشند) را بخاطر اندازه MW آن پایین میآورد.

میتوان با انتخاب دقیق ظرفیت مورد نیاز و با استفاده از DG از صرف هزینههای گزاف برای ارضای رشد بار خودداری کرد.

با جایابی دقیق DG نزدیک مصرف کنندگان، میتوان هزینههای سرمایهگذاری نسبتا زیاد بر روی سیستم های انتقال و تولید را کاهش یا حداقل به تعویق انداخت.

میتوان از DG ها برای ورود کم هزینه به بازارهای برق استفاده کرد.

میتوان بازارهای برقی را در نواحی دور افتاده و بدون سیستم های توزیع و انتقال ایجاد کرد.

مزایای بالقوهی تولید پراکنده عبارتند از:

کاهش نیاز زیربنائی جدید مانند خطوط پستهای و انتقال

این امر، میتواند منجر به کاهش قابل ملاحظهای در هزینههای ساخت و نگهداری در مقایسه با هزینههای متناظر نیروگاههای بزرگ گردد.

ایجاد شغلهای بیشتر در سراسر یک منطقهی جغرافیائی با عدم تمرکز تولید الکتریکی

انواع مشاغل شامل موقعیتهای حفظ و ایمنی که در کمیتههای تولید انرژی الکتریکی درنظر گرفته شده است. این امر قادر به تولید ثروت محلی، افزایش مهارت فردی و تسهیل مفهوم جامعه مدنی با اعطای مسئولیت به افراد جامعه در تامین امنیت انرژی.

کاهش آلودگی هوا، هم از نظر تولید گازهای گلخانه ای در نیروگاه تولید و در حمل و نقل.

تمرکززائی تولید انرژی الکتریکی

با حضور DG فواصل دور تجهیزات زیربنائی قدرت کاهش یافته و به دنبال آن، تلفات سیستم کمتر شده و در نهایت ایمنی شبکه ارتقاء مییابد.  

سیستمهای DG کوچک دارای قابلیت توسعهی سریع منطقهای تا حد دیماندهای بالا به منظور ایجاد ارتباط مطمئن در شکاف تولید الکتریکی است. 

نصب واحدهای DG برای تکمیل مولفهی یکدیگر

به عنوان نمونه، PV میتواند در ترکیب با توریبن بادی برای تولید برق روز و شب نصب شود. یا یک سیستم PV را میتوان با یک پشتیبان باتری به منظور نمونه برداری در شب و دشارژ در روز، نصب کرد.

 

 

شما می‌توانید پروژه و پایان نامه خود را در زمینه تولید پراکنده و شبکه توزیع به گروه مشاورین ولتا بسپارید.

voltamoshaver@gmail.com

09374305423

 

معایب تولید پراکنده

شبكه‌هاي توزيع به صورت حلقوی طراحي شده و به لحاظ سادگي به صورت شعاعی بهره برداری ميشوند و معمولاً هيچ ژنراتوري در سمت بار وجود ندارد. بنابراين وجود ژنراتور در شبكه توزيع روي توان بار، ولتاژ بار، تجهيزات شبكه تاثير مي‌گذارد و اين موضوع مي‌تواند روي پارامتر‌هاي عملكردي سيستم تاثير منفي نیز داشته باشد. با ورود DG، مشخصات سیستم توزیع تغییر یافته است. تعدادی قیود فنی همچنین فاکتورهایی وجود دارند که با افزودن DG تحت تاثیر قرار میگیرند. که اهم آنها موارد زیر هستند.

مقادیر نامی تجهیزات

نبایستی از جریان نامی خطوط فراتر رفت. تحت شرایط ضریب قدرت و سطوح ولتاژ استاندارد جریان نامی مستقیما در توان اکتیو خط منعکس میشود.

سطح اتصال کوتاه (SCL)

متغیر SCL یک سیستم اشاره به جریانی دارد که در نتیجه وقوع خطا بر روی سیستم بوجود میآید. به جهت بالا رفتن قدرت سیستم، افزایش مقدار SCL مطلوب ماست. البته بایستی این مقدار فراتر از رنج نامی بریکرها و دیگر تجهیزات حفاظتی که عملکرد مطمئن شبکه را تامین میکنند، نرود.

خیز ولتاژ

اگر DG به بخشی از شبکه متصل شود، عبور توانهای اکتیو و راکتیو تغییر خواهند کرد و در نتیجه آن، افت ولتاژ در طول خطوط تغییر خواهد یافت. در مطالعات مختلف ثابت شده است که DG منجر به افزایش ولتاژ در انتهای خطوط بلند با امپدانس زیاد میشود.

تلفات

در طراحی و برنامهریزی سیستمهای توزیع، تلفات بعنوان اصلیترین موضوع در نظر گرفته میشود. میدانیم که تلفات در هر شبکهای اجتنابناپذبر است، با این حال تلفات بسته به نحوه طراحی شبکه میتواند متغیر باشد. با ورود DG به سیستمهای توزیع، بهره برداری از این شبکهها تغییر یافته و عبور توان از حالت تک جهتی به دوجهتی تغییر پیدا کرده است. سطح تلفات به توان عبوری از خطوط بستگی دارد، تخصیص DG و بدنبال آن تغییر توانهای عبوری تاثیر بسزایی بر روی تلفات خواهند داشت.

کیفیت توان

واحدهای DG میتوانند تاثیر زیادی بر روی کیفیت توان در داخل سیستم توزیع بگذارند. در بحث کیفیت توان بخاطر اینکه مدت زمان وقفه ایجاد شده در سیستم خیلی کم است، به همین دلیل برای بررسی تاثیر واحدهای تولید پراکنده بر روی سیستم باید چنین فرض کرد که واحد تولید پراکنده به سیستم نصب شده و قسمتی از بارهای سیستم را تغذیه میکند. در حالتی که سیستم بدون واحدهای تولید پراکنده است هر نوع خطایی که در قسمتهای مختلف سیستم اتفاق بیافتد در تمامی مشترکین، قطعی برق حاصل میشود، در این حالت تعداد مشترکینی که دچار افت ولتاژ شدهاند صفر بوده و در نتیجه مقدار شاخص SARFI (شاخص متوسط دفعات تغییرات RMS سیستم ) برابر صفر خواهد بود. بنابراین با نصب واحد تولید پراکنده و بریکر مربوطه، از تعداد مشترکینی که دچار قطع برق شده اند کاسته شده و به تعداد مشترکینی که به جای قطع برق، در آنها افت ولتاژ حاصل شده افزوده میشود. در نتیجه موجب بهبود شاخصهای کیفیت توان یعنی افزایش میزان SARFI و کاهش SAIDI و SAIFI میشود.

حفاظت

در سیستمهای توزیع شعاعی انرژی الکتریکی بصورت یکجهته از نقطه تغذیه به نقاط بار مصرف کنندگان و از طریق خطوط توزیع، کابلها و باسبارهایی که بصورت سری قرار گرفته اند تحویل داده میشود. عملکرد موازی DG با کل سیستم قدرت مسائلی همچون هماهنگی و حفاظت را در پی دارد چراکه چندین منبع تغذیه وجود داشته و نتیجتاً عبور انرژی الکتریکی در شبکه در دو جهت خواهد بود. در این مورد، عملکرد تجهیزات حفاظتی اضافه جریان همچون فیوزها، بازبندها و رله¬هایی که برای شبکههای شعاعی هماهنگ شده اند تحت تاثیر قرار میگیرند. این موضوع نگرانی اصلی ناشی از افزودن DG به سیستم توزیع است.

هارمونيك‌‌ها

از آنجائيكه در اغلب توليدات پراكنده يك مدار واسط الكترونيك قدرت براي اتصال به شبكه مورد نياز است ممكن اين توليدات است باعث افزايش هارمونيك در شبكه شوند. نحوه زمين كردن ژنراتور و استفاده از ترانسفورماتورهاي افزاينده نقش مهمي در محدود كردن نفوذ هارمونيكها در شبکههای توزيع ايفا مي‌كند.

پايداري

توليدات پراكنده مي‌توانند بر روی پايداري سيستم‌ها توزيع تاثير بگذارد و در برخي از حالات منجر به ناپايداري و خاموشي قسمتي از شبكه شوند از آنجائيكه اين توليدات به سيستم توزيع متصل هستند. بيشترين تاثير را روي اين قسمت از شبكه خواهند داشت، به ويژه زماني كه تعداد اين توليدات افزايش يابد مسئله پايداري در سيستم توزيع حادتر مي‌شود. به عنوان مثال، ورود و خروج چند واحد از DG مي‌تواند بر پايداري واحدهاي ديگر و در نتيجه پايداري سيستم توزيع تاثیر بگذارد، چرا كه اين احتمال وجود دارد كه ورود و خروج اين واحدها منجر به خروج واحدهاي ديگر شود.

شما می‌توانید پروژه و پایان نامه خود را در زمینه تولید پراکنده و شبکه توزیع به گروه مشاورین ولتا بسپارید.

voltamoshaver@gmail.com

09374305423


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر