۲۲
مرداد
جزوه الکترونیک 1 دانشگاه تهران

جزوه الکترونیک 1 دانشگاه تهران

 دانلود کتاب و جزوه » الکترونیک

سرفصل های جزوه درس الکترونیک 1 دانشگاه تهران تاریخچه علم الکترونیک از آغاز قرن بیستم تکنیک بوت استراپینگ و مثال  ساختمان ترانزیستور دوقطبی (BJT) قضیه میلر و کاربرد آن در مدار های ترانزیستوری  کلکتور مشترک  مدل سیگنال بزرگ  مقایسه تقویت کننده های...۲۲
مرداد
جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد

 دانلود کتاب و جزوه » الکترونیک

لیست سرفصل های جزوه ابزار دقیق دکتر طباطبائی دانشگاه فردوسی مشهد تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی ترانسدیوسرها ترانسدیوسرهای موقعیت ترانسدیوسرهای نیرو ترانسدیوسرهای حرکت ترانسدیوسرهای ...ابزار وبمستر

ابزار وبمستر